Тема Подменю
1 ДАННИ ЗА КОНТАКТ
Данни за контакт
2 УСЛУГИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Технически характеристики
3 УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП И ИЗПОЛЗВАНЕ
Условия за достъп и използване
4 КАПАЦИТЕТ
Първичен пазар
Вторичен пазар
Капацитет на ГИС Чирен
5 ТАРИФИ И ЦЕНИ
Тарифи и цени
6 НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правила за ползване на ПГХ Чирен
Нормативна база
7 ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ
Ремонтни дейности, ограничения и недостъпност на съоръженията
Оперативни данни - актуална и историческа информация

ПГХ Чирен @ AGSI+ - количестви газ в хранилището, нагнетени и добити количества, технически капацитет, капацитет за нагнетяване, капацитет за добив

ПГХ Чирен - историческа информация

8 ДРУГИ
Проекти
Новини относно предлагането на капацитет на ПГХ Чирен
2024
2023