ГАЗОВА ГОДИНА 2024 – 2025

Периоди за стабилизиране на резервоара, уравновесяване на пластовото налягане, техническа профилактика и подготовка на газохранилището за следващия базов период на нагнетяване/добив:

 • 1.11.2024 – 10.11.2024
 • 21.04.2025 – 30.04.2025

Период на нагнетяване:

 • 01.05.2024 – 31.10.2024

Период на добив:

 • 11.11.2024 – 20.04.2025

ГАЗОВА ГОДИНА 2023 – 2024

Периоди за стабилизиране на резервоара, уравновесяване на пластовото налягане, техническа профилактика и подготовка на газохранилището за следващия базов период на нагнетяване/добив:

 • 31.10.2023 – 9.11.2023
 • 21.04.2024 – 30.04.2024

Период на нагнетяване:

 • 01.05.2023 – 30.10.2023

Период на добив:

 • 10.11.2023 – 20.04.2024

ГАЗОВА ГОДИНА 2022 – 2023

Периоди за стабилизиране на резервоара, уравновесяване на пластовото налягане, техническа профилактика и подготовка на газохранилището за следващия базов период на нагнетяване/добив:

 • 11.11.2022 - 21.11.2022
 • 16.04.2023 - 30.04.2023

Период на нагнетяване:

 • 01.05.2022 – 10.11.2022

Период на добив:

 • 21.11.2022 – 15.04.2023

Посочените периоди могат бъдат променяни от „Булгартрансгаз” ЕАД по технологични и оперативни причини. Всяка промяна ще бъде своевременно обявена на настоящата на страница.

 

График на планираните ремонти на ПГХ „Чирен”