2023

Годишен финансов отчет 2023 - индивидуален

2022

Годишен финансов отчет 2022 - консолидиран

Годишен финансов отчет 2022 - индивидуален

2021

Годишен финансов отчет 2021 - консолидиран

Годишен финансов отчет 2021 - индивидуален

2020

Годишен финансов отчет 2020 - консолидиран

Годишен финансов отчет 2020 г. - индивидуален

2019

Годишен финансов отчет 2019 г. - консолидиран

Годишен финансов отчет 2019 г. - индивидуален

2018

Нефинансова декларация на "Булгартансгаз" ЕАД за 2018 г.

Годишен доклад за дейността на "Булгартрансгаз" ЕАД за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г. 

2017

Годишен финансов отчет за 2017 г.

2016

Годишен финансов отчет за 2016 г.

2015

Годишен финансов отчет за 2015 г.

2014

Годишен финансов отчет за 2014 г.

2013

Годишен финансов отчет за 2013 г.

2012

Годишен финансов отчет за 2012 г.

2011

Годишен финансов отчет за 2011 г.

2010

Годишен финансов отчет за 2010 г.

Доклад на независимия одитор за 2010 г.