Сигнали и информация за възникнали аварийни събития в газопреносната мрежа на „Булгартрансгаз" ЕАД се приемат на телефоните на дежурните диспечери в Централно управление и в Поделенията на дружеството.

 02/939 63 88 - СЕВЕРОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БОТЕВГРАД

 02/939 62 47 - ПОДЗЕМНО ГАЗОХРАНИЛИЩЕ „ЧИРЕН”

 02/939 62 27 - СЕВЕРОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВЪЛЧИ ДОЛ

 02/939 62 98 - ЮГОЗАПАДЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ИХТИМАН

 02/939 63 49 - ЮГОИЗТОЧЕН ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН СТАРА ЗАГОРА