В изпълнение на изискванията на Закона за енергетиката, Закона за публичните предприятия и Директива 2009/73 (ЕО), от март 2013 г. "Булгартрансгаз" ЕАД се ръководи от двустепенна организационно – управленска структура: Надзорен съвет, който се състои от председател, зам.-председател и трима членове и Управителен съвет, който се състои от председател и двама членове.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

Кирил Георгиев Георгиев - Председател на Надзорния съвет;
Снежана Бобева Йовкова-Маркова – Зам.-председател на Надзорния съвет;
Делян Иванов Койнов;
Стефан Миленов Илиев;
Николай Иванов Стефанов;
Александър Христов Каназирски;
Благовест Георгиев Донов;

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Дарина Христова Колева - Председател на Управителния съвет;
Владимир Асенов Малинов – Изпълнителен директор;
Кирил Димчов Равначки;