ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЗАРА

Параметър

Подробности

Съобщение №

20110421X-BG-A-A0A0A-C001_003

Статус на събитието

Приключено

Час и дата на публикуване на съобщението

2020-11-16T09:15:00+02:00

Начало на събитието

2020-11-12T09:00:00+02:00

Край на събитието

2020-11-13T17:00:00+02:00

Забележка

Недостъпност на засегнатите съоръжения: 100 % за периода 2020-11-12T09:00:00+02:00 - 2020-11-13T17:00:00+02:00, поради

необходимост от провеждане на дейности по присъединяване на новоизградени технологични съоръжения след реконструкция на преносен газопровод DN700.

Засегнати съоръжения:

ГРС Златна Панега С043P01 (изход) - 58ZC043P01ZLPN-V

ГИС Дермаци С042P01 (изход) - 58ZC042P01DERM-I

 

Продължителност на събитието: 32 часа

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C