UMM

Параметър

Подробности

Съобщение №

22042921X-BG-A-A0A0A-C002_003

Статус на събитието

Приключено

Тип на прекъсването

Планирано

Тип на събитието

Прекъсване по газопреносната система

Час и дата на публикуване на съобщението

2022-05-10T16:00:00+03:00

Начало на събитието

2022-05-09T07:00:00+03:00

Край на събитието

2022-05-10T16:00:00+03:00

Мерни единици

kWh/d

Засегнат/недостъпен капацитет

155727070

Разполагаем капацитет

0

Технически капацитет

155727070

Причина за прекъсването

КС Кардам - ремонт на технологична връзка

Забележка

Актуализация: край на събитието:10.05.2022, 16:00 ЕЕТ

Продължителност на  събитието, довело до ограничаване на капацитета: 33 часа

Балансова зона

21Y000000000026E

Засегнато съоръжение

Негру Вода 1/Кардам (изход)

EIC на засегнатото съоръжение

21Z000000000159I

Пазарен уастник

БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД

EIC на пазарния участник

21X-BG-A-A0A0A-C