Търг на платформата на "Газов хъб Балкан" ЕАД за закупуване на количества природен газ за м. февруари 2023 г.

 

01.02.2023 г.

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с необходимост от осигуряване на газ за технологични нужди на газопреносната система, „Булгартрансгаз“ ЕАД организира провеждането на търг на Платформата на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД за покупка на количества природен газ, в размер на 26 400 MWh (1200 MWh/ден) през периода 07.02.2023 г. – 28.02.2023 г.

Начална дата за провеждане на търга е 06.02.2023 г. (понеделник) от 09:00 часа до 12:00 часа, местно време (София). 

Условията за провеждане на търга може да намерите тук на български език и тук на английски език.

За допълнителна информация:

e-mail: info@bulgartransgaz.bg

Венелин Фачиков  –  и.д. Директор дирекция „Търговски услуги“ (+359 885 21 49 44)