„Поддържането на енергийна сигурност изисква ефективно сътрудничество с надеждни доставчици, за да се гарантира функционирането на икономиката и обществото с достатъчно енергия на разумна цена. Енергийната криза през последната година доказа спешната нужда от солидарност и координирани действия, за да се осигурят енергийните доставки и да се справим с безпрецедентното увеличение на цените на газа”. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз” ЕАД г-н Владимир Малинов по време на Четвъртата конференция за Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. Форумът на високо равнище, който се провежда в столицата на Съединените американски щати – Вашингтон, се организира от Делфийския икономически форум и американски организации. Участниците обсъдиха значението на регионалното партньорство загарантиране на енергийната сигурност.

България бе първата страна в ЕС, прекъсната от доставките на руски газ. „Сътрудничеството с надеждни партньори като САЩ и други производители на втечнен природен газ и с Гърция, ни позволиха да поддържаме доставките на газ за българската индустрия и домакинства без ограничения”, подчерта Малинов. По думите му развитието на приемни терминали за втечнен природен газ в Източното Средиземноморие, заедно с добре развитата газопреносна инфраструктура, дават на Гърция и България статут на енергийни портали към Източна и Централна Европа. Той припомни пред участниците, че „Булгартрансгаз” ЕАД е съакционер с 20% в проекта за изграждане на терминал за втечнен природен газ до Александропулис, Гърция.

Природният газ е екологично чист енергиен източник и ще продължи да играе ключова роля за постигане на целите за декарбонизация през следващите години. Освен това газопреносната инфраструктура осигурява възможност за успешното и ускорено въвеждане на водорода в енергийния микс. Ключова роля в този процес ще имат и операторите на газопреносни системи. Значителният потенциал на региона на Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа както за производство на зелен водород, така и за неговия внос от доверени и надеждни партньори несъмнено ще насърчи инвестициите във водородна инфраструктура. „Булгартрансгаз“ ЕАД и гръцкият преносен оператор DESFA вече работят за взаимосвързване на водородни мрежи. Това ще ни позволи да запазим ключовата си роля в устойчивото и сигурно енергийно снабдяване за региона, давайки своя принос към зеления преход и постигането на нулеви нетни емисии до 2050 г.