ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗПЛАЩАТЕЛНИ СМЕТКИ

„Булгартрансгаз“ ЕАД  има сключени рамкови договори с финансови институции за  администриране и управление на разплащателни и депозитни сметки в лева, евро и щатски долари. С цел диверсификация на банките, както и с цел осигуряване на по-добри условия при плащанията на оперативните и инвестиционните разходи на  "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД, Дружеството публикува обява за подаване на оферти за предоставяне на финансова услуга “Платежни и свързани услуги, т.е. откриване и управление на разплащателни сметки в лева, евро и щатски долари”, както и услугата “Откриване и администриране на депозити в лева, евро и щатски долари”.

 

Сключените към момента рамкови договори остават в сила до изтичането им.

 

 

Поканата заедно с приложенията към нея може да свалите от тук.

Приложенията в word може да свалите тук.