„Булгартрансгаз“ може да осигури диверсификация за региона с реализацията на проектите от общ интерес за ЕС, по които работи – интерконекторът България-Сърбия, разширението на подземното газово хранилище в Чирен и рехабилитацията на съществуващата газопреносна система, както и участието в проекта за изграждане на терминал за втечнен газ в Александруполис. Ще останем стратегически и незаобиколим партньор на Балканите“. Това каза изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов по време на церемония, с която бе дадено началото на същинските строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия.

В събитието участваха президентът на Република България г-н Румен Радев, президентът на Република Сърбия г-н Александър Вучич, енергийните министри на двете страни – г-н Росен Христов и г-жа Дубравка Джедович, председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране г-н Иван Иванов,  директорите на газопреносните оператори на двете страни г-н Владимир Малинов и г-н Душан Баятович, както и г-жа Беатрис Кода, началник отдел в CINEA - Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда.

Газовата връзка със Сърбия е залог за бъдещето и израз на волята на нашите страни не само да развиваме двустранните отношения, но заедно да градим визия за общо европейско бъдеще, основано на солидарност, взаимно доверие и подкрепа, иновативни подходи и нови технологии. Това заяви президентът Румен Радев по време на откриването на специализираните строителни дейности по изграждане на междусистемната газова връзка IBS на българска територия.

Във видеообръщение еврокомисарят по енергетика Кадри Симсон подчерта, че „сериозните усилия на България да станете независима и да осъществи диверсификация дадоха реални резултати“. По думите й началото на строителните работи на междусистемната газова връзка между България и Сърбия е още един ключов етап, стъпка напред към интеграцията на района и безпрепятствените потоци между държавите-участнички. Значението на този проект надхвърля границите на ЕС.

Проектът IBS предвижда изграждане на нов газопровод, който ще свърже газопреносните системи на Република България и Република Сърбия. Трасето е с обща дължина около 170 км. от град Нови Искър в България до град Ниш в Сърбия. На българска територия инфраструктурата е с дължина около 62 км. и включва две газопроводни отклонения – до общините Сливница и Драгоман, което ще позволи и газификацията на населени места по трасето и ще допринесе за намаляване на въглеродните емисии чрез замяна на използваните понастоящем твърди и течни горива с природен газ.

Изграждането на реверсивна газова междусистемна връзка България-Сърбия ще даде възможност за диверсификация на доставките на природен газ за региона, чрез осигуряване на нови източници и маршрути на доставка на природен газ. България ще получи достъп до източници на газ от Западна Европа по изцяло нов маршрут, а Сърбия до терминалите за втечнен природен газ и други алтернативни източници в региона.

С реализацията на този съвместен проект, подкрепен от Европейската комисия, ще се подобри както интеграцията на газовия пазар, така и конкуренцията между доставчиците в полза на бизнеса и домакинствата.

Българският участък на IBS се финансира чрез собствени средства на „Булгартрансгаз” ЕАД, привлечен финансов ресурс, както и с финансовата подкрепа на ЕС чрез оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и Механизма за Свързване на Европа.

Предвижда се газопроводът да бъде въведен в експлоатация до месец октомври 2023 г.