„Булгартрансгаз“ ЕАД сключи договор за държавно гарантиран заем с нидерландската ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В – клон София, за финансиране на интерконектора България-Сърбия. Това става възможно, след като Министерският съвет одобри по време на свое заседание проекта на гаранционно споразумение между Република България и ИНГ Банк Н.В., чрез ИНГ Банк Н.В – клон София. Документът бе подписан от изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов и от Марина Кобакова от страна на ИНГ Банк Н.В – клон София.

Предвидено е необходимият финансов ресурс за реализацията на IBS да бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, Механизма за свързване на Европа (CEF), дългосрочно заемно финансиране, обезпечено с държавна гаранция и собствен капитал на „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Предложеният заем с държавна гаранция за проекта е в размер до 49 071 661 евро. Периодът на усвояване е до 31.12.2023 г., а срокът за погасяване - 5 години от изтичането на едногодишния гратисен период.

На българска територия интерконекторът включва изграждането на нов газопровод от съществуващо съоръжение на „Булгартрансгаз“ ЕАД при град Нови Искър до границата с Република Сърбия. Линейната му част е с диаметър DN 700 и дължина около 62 км. на българска територия. За пълната реализация на проекта се предвижда изграждането на две автоматични газорегулиращи станции, една газоизмервателна станция, както и две газопроводни отклонения за градовете Сливница и Драгоман. След завършването й, новата газова инфраструктура ще бъде с капацитет 1,8 млрд. м3/г., с възможност и за реверсивен поток.

По думите на изпълнителния директор на „Булгартрансгаз“ ЕАД г-н Владимир Малинов реализацията на интерконектора България-Сърбия ще допринесе за повишаване на надеждността на снабдяването с природен газ в региона. „Междусистемната газова връзка ще повиши пазарната интеграция, конкурентните условия на газовия пазар и развитието на търговията на регионално ниво и в общия енергиен пазар на Европейския съюз“, допълни той.

Средствата от заема могат да бъдат използвани след ратификация на гаранционното споразумение от Народното събрание на Република България.